Alternatieve naam

Schuifzone van Noord-Artois

Ligging

Deze zone omvat de schuifzone van Noord-Artois in Noord-Frankrijk. Deze breukzone bestaat uit een bundel van parallelle breuken met laterale verschuiving die min of meer het Hercynisch front (Midibreuk) volgen.

In België sluit deze zone aan op het Bekken van Mons (zone 3) en de Bordièrebreuk. De Noord-Artois-schuifzone zone wordt begrensd door het Brabantmassief in het noorden, en door het Ardennenmassief in het oosten. De zuidelijke grens is minder duidelijk, maar algemeen wordt aangenomen dat deze zich ongeveer t.h.v. de Somme bevindt. Vermoedelijk loopt deze seismotektonische zone net zoals het Brabantmassief naar het westen door tot in het zuiden van Engeland.

Seismiciteit

Het noorden van Frankrijk wordt gekenmerkt door een zwakke recente seismische activiteit. Sedert het begin van de 20e eeuw is er geen enkele aardbeving geweest met een magnitude groter dan 4. De recente aardbeving van 28 april 2007 met ML 4.3 in de omgeving van Folkestone dient wellicht ook tot deze zone gerekend te worden. Historische gegevens tonen echter aan dat er zich ook zwaardere aardbevingen kunnen voordoen. De verwoestende aardbeving van 6 april 1580 in het Nauw van Calais, met een geschatte magnitude (MS) van 5.3 – 6.0 is daar een opvallend voorbeeld van.

Tektoniek

Er zijn geen betrouwbare haardmechanismen voor deze zone. In-situ spanningsmetingen in de omgeving van Boulogne geven een NNW-ZZO oriëntatie aan voor de maximale horizontale spanningscomponent. Dergelijk spanningsveld is compatibel met een rechts-laterale Kwartaire reactivatie van de schuifzone van Noord-Artois (Colbeaux et al., 1978).