Ligging

Deze zone tussen Luik in het westen en Gulpen (Nederlands Limburg) in het oosten wordt begrensd door de Midibreuk in het zuiden en de Bordièrebreuk(zone) in het noorden. Op de plaats waar de zone van Luik en Gulpen grenst aan de Roerdalslenk vertoont deze laatste een opvallende ombuiging. De westelijke randbreukzone van de Roerdalslenk vertoont hier een grote complexiteit, en een groot deel van de huidige seismische activiteit concentreert zich in deze zone.

Seismiciteit

Sedert het begin van de metingen zijn er in deze zone twee aardbevingen geweest die aanzienlijke schade hebben veroorzaakt, allebei in de omgeving van Luik: een aardbeving met magnitude ML 4.3 op 21 december 1965, en een aardbeving met magnitude ML 5.0 op 8 november 1983. In het grensgebied tussen België en Nederland zijn er een aantal lichtere aardschokken geweest die door de bevolking werden gevoeld. Het meest recente voorbeeld is de aardbeving van Gulpen op 17 oktober 1988 (ML = 3.4), die in een straal van 50 km werd gevoeld.

Historische gegevens vermelden verschillende destructieve aardbevingen die mogelijk een epicentrum in de zone Luik-Gulpen hebben, o.a. 23 augustus 1504 en 13 januari 1714.

De historische en instrumentele seismische gegevens suggereren een activiteitsniveau dat hoger ligt dan in het oostelijk Ardennenmassief, maar lager dan in de Roerdalslenk.

Tektoniek

De Zone van Luik en Gulpen werd vooral afgebakend op basis van een constant voorkomen van laterale haardmechanismen. De aardbevingen in de omgeving van Luik zijn duidelijk geassocieerd met rechts-laterale breukmechanismen met een kleine inverse component langs een WZW-ONO georiënteerde breukzone die 70° helt naar het noorden. De haarddiepte van deze aardbevingen bedraagt slechts 4 à 7 km, wat hun relatief groot destructief potentieel verklaart (zie ook het Bekken van Mons). Ook de twee aardbevingen in de omgeving van Gulpen waarvoor een mechanisme kon bepaald worden, wijzen op laterale breukbewegingen, ofwel rechts-lateraal in een oost-west richting, ofwel links-lateraal in noord-zuid richting. De laatste mogelijkheid lijkt het best in overeenstemming te zijn met het spanningsveld. Deze aardbevingen vonden echter plaats op een diepte tussen 2 en 22 km, wat aangeeft dat de seismogene zone hier veel dieper is dan in de regio rond Luik. De richting van maximale compressie lijkt ook te draaien van WNW-OZO rond Luik, naar NW-ZO rond Gulpen.

De oostrand van de zone (omgeving Gulpen) wordt ook doorsneden door NNW-ZZO tot WNW-OZO georiënteerde breuken die aansluiten bij de randbreuken van de Roerdalslenk.