Ligging

Het Ardennnenmassief is zoals het Brabantmassief een tektonisch blok van Caledonische ouderdom. In dit massief onderscheiden we een westelijke en een oostelijke seismotektonische zone. Het westelijk Ardennenmassief strekt zich uit over het zuidelijk deel van de provincies Henegouwen, Namen en Luxemburg, en over het noorden van het Groothertogdom Luxemburg. Deze zone wordt in het noorden begrensd door het Brabantmassief en het Bekken van Mons, en in het westen door de schuifzone van Noord-Artois. De zuidgrens valt samen met de limiet tot waar de harde gesteenten van het Ardennenmassief aan het oppervlak dagzomen. De grens met het oostelijk Ardennenmassief is niet duidelijk, en wordt enkel bepaald op basis van een verschillend niveau van seismiciteit.